Kategorije

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja stranica DobarDil.hr
Ovdje definirani Uvjeti korištenja odnose se na korištenje stranica DobarDil.hr i svih ponuđenih sadržaja, usluga i servisa putem njih. Korištenjem stranica DobarDil.hr i svih pridruženih stranica, usluga i servisa vezanih uz njih smatra se da ste u svakom trenutku upoznati sa ovim Uvjetima korištenja, te da ih u potpunosti razumijete i prihvaćate. Ukoliko ne prihvaćate ove Uvjete korištenja, molimo Vas da ne pristupate stranicama DobarDil.hr i ne koristite njihove sadržaje i usluge.
Sadržaji na stranicama DobarDil.hr:
postoje isključivo u svrhu informiranja te ne predstavljaju službene informacije, osim ako to nije posebno naznačeno,
objavljeni su u dobroj namjeri te se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti.
Stranice DobarDil.hr ne omogućuju kupnju proizvoda već samo njihov pregled.
Vlasnik stranica DobarDil.hr:
ulaže maksimalne napore u održavanju sadržaja na stranicama ažurnim i točnim, ne jamči stopostotnu točnost svih prikazanih informacija o proizvodima i uslugama te za postojeće kategorije proizvoda ne jamči da sadržavaju sve proizvode i sve marke iz ponuda trgovina koje se oglašavaju na stranicama DobarDil.hr, kao i to da će svi proizvodi biti ispravno kategorizirani,
ne jamči da će stranice DobarDil.hr biti stalno dostupne, da će funkcionirati cijelo vrijeme nesmetano i bez pogrešaka,
zadržava pravo objavljivanja dijela ili kompletnog sadržaja stranica DobarDil.hr na drugim (pod)domenama,
nije odgovoran za sadržaj Internet stranica čije linkove stranice DobarDil.hr sadrže.
Smatrate li da se na stranicama DobarDil.hr nalazi sadržaj koji je na bilo koji način povrijedio Vaša autorska prava pozivamo Vas da nam se obratite. Ukoliko se Vaša sumnja pokaže opravdanom materijali će biti uklonjeni.
Korištenje stranica DobarDil.hr
Korištenje sadržaja stranica DobarDil.hr dopušteno je samo u osobne svrhe. Korištenje bilo kakvog sadržaja u komercijalne svrhe nije dozvoljeno bez prethodnog izričitog dopuštenja vlasnika stranica.
Svako korištenje stranica DobarDil.hr koje se ne smatra kao normalno korištenje je zabranjeno i predstavlja povredu te će se prijaviti nadležnim službama za kazneni progon. Normalno korištenje se smatra korištenje stranica bez programskih uređaja (poput automatiziranog skidanja podataka sa stranica i slično) te u smislu normalnog broja zahtjeva u doglednom vremenu.
Vlasnik stranica DobarDil.hr zadržava pravo spriječiti ili ograničiti pristup stranicama DobarDil.hr te poduzeti druge radnje za zaštitu svojih interesa korisnicima i/ili onim IP adresama s kojih se vrše radnje protivne ovim Uvjetima korištenja, pozitivnim propisima ili moralu društva, te s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.
Posebno je zabranjeno:
stjecanje bitnih dijelova (kvalitetno i/ili kvantitativno) baze podataka s određenim softverskim rješenjima,
podatke i informacije sa stranica prikupljati u bilo kojoj javnoj ili privatnoj bazi podataka,
korištenje baze podataka suprotno od normalnog korištenja ili na način koji može utjecati na interese stranica DobarDil.hr (npr. sustavno i stalno korištenje baze podataka u manjim komponentama, itd.),
objava u bilo kojem obliku nije dopuštena osim ako kod podataka nije izričito navedeno da se objava dozvoljava,
kopiranje, prenošenje, objavljivanje, izmjena podataka i informacija ili slanjem poštom ili distribuiranje na bilo koji način, bez prethodnog izričitog odobrenja vlasnika stranica DobarDil.hr je strogo zabranjeno,
uklanjanje reference.
Također, nije dopušteno:
korištenje sadržaja stranica DobarDil.hr na načine koji mogu uzrokovati štetu samim stranicama DobarDil.hr, vlasniku istih, ostalim korisnicima ili bilo kojoj trećoj osobi,
objavljivati sadržaje kojima se vrši povreda tuđih autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva,
objavljivanje i/ili razmjena sadržaja koji nisu u skladu s važećim hrvatskim propisima i zakonima, uključujući neistinite, uvredljive, prijeteće, zlostavljajuće, vulgarne, rasističke i druge sadržaje koji potiču mržnju po bilo kojoj osnovi,
objavljivati podatke kojima se neovlašteno otkrivaju podaci koji predstavljaju poslovnu ili drugu tajnu, osobni podaci treće osobe ili pravo na osobnost trećih osoba, korisnika a osobito djece,
lažno predstavljanje sa svrhom prijetnje, manipulacije, prijevare ili dovođenja u zabludu vlasnika stranica DobarDil.hr, ostalih korisnika ili trećih osoba,
bilo kakvo ometanje ili onemogućavanje korištenja stranica drugim korisnicima,
svjesno objavljivanje, učitavanje i/ili razmjena sadržaja koji sadrže viruse i bilo kakve programe koji za posljedicu mogu imati ometanje, ograničavanje rada ili uništenje bilo kojeg računalnog programa ili računalne i druge opreme,
neovlašteno prikupljanje, spremanje, prenošenje i korištenje bilo kakvih osobnih podataka ostalih korisnika stranica DobarDil.hr.
Korisnik je odgovoran za svu štetu koju bi mogle pretrpjeti stranice DobarDil.hr i/ili vlasnik istih zbog nepoštivanja navedenih uvjeta i ograničenja.
Korisnik je svjestan da stranice DobarDil.hr koriste kolačiće (cookies) kako bi posjetiteljima pružile što bolje korisničko iskustvo.
Dođe li do nepoštivanja odredbi i pravila iz ovih Uvjeta korištenja od strane korisnika ili trećih osoba, isti će snositi odgovarajuće zakonske posljedice te odgovarati za bilo koju nedopuštenim aktivnostima izazvanu štetu.
Korisnička prava i obveze
Pristup stranicama DobarDil.hr je slobodan i registracija nije nužna. Registracijom na stranicama DobarDil.hr dobivate podatke o korisničkom računu – korisničko ime i lozinku koju ste dužni čuvati, te ste u potpunosti odgovorni za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa. Vlasnik stranica DobarDil.hr jamči da će informacije koje pružite prilikom registracije koristiti isključivo za vlastite potrebe i da ih neće prosljeđivati trećim osobama, bez izričitog Vašeg pristanka. Vlasnik stranica DobarDil.hr ne preuzima odgovornost za štetu koja Vama, ostalim korisnicima ili trećoj osobi može biti uzrokovana zbog korištenja korisničkog računa bez autorizacije i bilo kakve zlouporabe podataka dostupnih na korisničkom računu. Vlasnik stranica DobarDil.hr ne dopušta korištenje vulgarnih i uvredljivih korisničkih imena te zadržava pravo brisanja takvih korisničkih računa bez ikakve prethodne obavijesti. Završetkom registracije prihvaćate odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane koristeći stranice DobarDil.hr
Osim kada je drukčije na stranicama DobarDil.hr istaknuto svi sadržaji koje objavljujete na njima (poput ocjena, recenzija/komentara proizvoda i trgovina i slično) smatraju se vlasništvom stranica DobarDil.hr. Vlasnik stranica DobarDil.hr zadržava pravo objaviti Vaše sadržaje bez Vaše prethodne suglasnosti na bilo kojem mjestu na stranicama te koristiti iste u promotivne svrhe bez obzira na medij u cijelosti, prerađeno ili djelomično. Suglasni ste da bilo koji sadržaj koji objavite vlasnik stranica DobarDil.hr ima pravo mijenjati, dopunjavati, prilagođavati ili brisati bez ikakvog prethodnog dopuštenja ili obavijesti. Objavljivanjem sadržaja svjesni ste da će oni biti dostupni ostalim korisnicima i trećim osobama. Vlasnik stranica DobarDil.hr niti u jednom trenutku ne odgovara za neautorizirana korištenja Vaših sadržaja od strane drugih korisnika i trećih osoba.
Objavljivanjem sadržaja na DobarDil.hr stranicama Vi jamčite:
da je sav sadržaj istinit, potpun i točan,
objavljen u dobroj namjeri,
da ste autor tih sadržaja, nositelj autorskog prava i/ili drugih prava intelektualnog vlasništva nad istima te da ista prava nisu ograničena u korist trećih osoba,
da pojavljivanje Vašeg sadržaja u bilo kojem obliku neće ni na koji način vrijeđati prava ostalih korisnika i/ili trećih osoba, osobito autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva.
Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja prihvaćate i odgovornost odnosno suglasni ste da ćete preuzeti na sebe sve zahtjeve postavljene prema vlasniku stranica DobarDil.hr proizašle iz Vaših povreda gore navedenih jamstava te nadoknaditi svu štetu i nastale troškove vlasniku stranica DobarDil.hr, ostalim korisnicima i trećim osobama.
Ovisno o težini i učestalosti povrede ovih Uvjeta korištenja od strane korisnika, vlasnik stranica DobarDil.hr zadržava pravo i na ukidanje korisničkog računa registriranog korisnika.
Elektronska komunikacija
Kada posjetite stranice DobarDil.hr ili pošaljete elektronsku poštu (e-mail) vlasniku stranica, s njim komunicirate elektronski. Ovime pristajete na elektronsku komunikaciju s vlasnikom stranica DobarDil.hr. Vlasnik stranica DobarDil.hr s Vama komunicira putem e-maila ili uz pomoć informacija na stranicama DobarDil.hr. Ovime pristajete na sva pravila, upozorenja, obavijesti i ostale poruke putem kojih se obavlja međusobna komunikacija. Nije dozvoljeno korištenje neispravnih ili tuđih e-mail adresa, lažno predstavljanje kao druga osoba i/ili organizacija ili bilo kakvo drugačije navođenje na krivi izvor sadržaja i komunikacije.
Ograničenje odgovornosti
VLASNIK STRANICA DobarDil.hr NIJE ODGOVORAN VAMA, NITI TREĆIM OSOBAMA ZA BILO KOJU NASTALU ŠTETU, BILA ONA DIREKTNA, INDIREKTNA, SLUČAJNA ILI POSLJEDIČNA, POVEZANA SA ILI PROIZLAZEĆA IZ VAŠE UPORABE, POGREŠNE UPORABE, ODNOSNO NEMOGUĆNOSTI UPORABE STRANICA. IAKO VAŠE POTRAŽIVANJE MOŽE BITI TEMELJENO NA GARANCIJI, UGOVORU, PREKRŠAJU ILI NEKOM DRUGOM PRAVNOM UPORIŠTU, NEOVISNO O NAŠOJ OBAVIJEŠTENOSTI O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVE ŠTETE, VLASNIK STRANICA DobarDil.hr SE OSLOBAĐA OD SVAKE ODGOVORNOSTI. PRIHVAĆANJE OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI VLASNIKA STRANICA DobarDil.hr NUŽAN JE PREDUVJET KORIŠTENJA STRANICA DobarDil.hr.
Izmjene Uvjeta korištenja
Vlasnik stranica DobarDil.hr zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim Internet stranicama ili kada su korisnici o njima obaviješteni.

DobarDil nije odgovoran za točnost informacija i cijena na linkanim sajtovima, većina sadržaja je informativne i zabavne prirode.
x